Bloedglucose meten

  • Home
  • /
  • Bloedglucose meten

In deze cursus wordt de vaardigheid ‘bloedglucose meten’ behandeld. De bloedglucose is de hoeveelheid glucose (suikers) in het bloed. Deze waarde kan eenvoudig gemeten worden met een bloedglucosemeter en een druppel bloed. In deze cursus zal eerst worden ingegaan op het op peil houden van de bloedglucosespiegel door het lichaam en op wat er aan de hand is bij mensen met diabetes mellitus. Vervolgens zal kort het benodigde materiaal besproken worden. Als laatste zal de nazorg, waaronder de vervolgacties bij te hoge of te lage waarden, aan bod komen.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof) 

Cursustijd

Studieduur: 1 uur

Praktische info

Onderwerpen in cursus:
– Bloedglucosewaarde meten met bloedglucosemeter

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep: 
– Verzorgende niveau 3
– Verpleegkundige niveau 4 & 5

Niveau: 
– MBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 1
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0