Basale reanimatie (BLS)

  • Home
  • /
  • Basale reanimatie (BLS)

Je leert een reanimatiesituatie bij een volwassene tijdig te herkennen en ernaar te handelen. Je leert wanneer en hoe je moet reanimeren en hoe je een AED toepast. Deze cursus neemt je stap voor stap mee door het BLS algoritme en legt met videoinstructies uit hoe je de handelingen verricht.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)
Simulatie (interactief toetsen) 

Cursustijd

Studieduur: 2 uur

Praktische info

Beschikbare richtlijnen:
– Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
– European Resuscitation Council (ERC).
– American Heart Association (AHA).

Beschikbare talen:
– Nederlands
– Engels
– Frans

Doelgroep:
– Eerste hulpverleners

Niveau:
– n.v.t.

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0