Advanced Paediatric Life Support Ziekenhuis

  • Home
  • /
  • Advanced Paediatric Life Support Ziekenhuis

De opvang van een kind met een (levensbedreigende) aandoening is voor vele zorgprofessionals een uitdaging, zowel buiten als binnen het ziekenhuis. Een gestructureerde benadering, ongeacht het onderliggende ziektebeeld, geeft de professional handvaten om een ziek kind op adequate wijze op te vangen met als doel het stabiliseren en het verbeteren van de vitale functies. Deze cursus richt zich op de methodische opvang van het kind en behandeling van de vitale functies.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)

Cursustijd

Studieduur: 3 uur

Praktische info

Beschikbare richtlijnen:
– Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
– European Resuscitation Council (ERC)

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep:
– (Kinder)verpleegkundige niveau 4 & 5
– (Kinder)arts (Assistent)

Niveau:
– HBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 3
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0