Vroege herkenning en behandeling vitaal bedreigde patiënt

  • Home
  • /
  • Vroege herkenning en behandeling vitaal bedreigde patiënt

In deze cursus ga je leren hoe je een vitaal bedreigde patiënt vroegtijdig kunt herkennen, welke vaardigheden je daarvoor moet beheersen. De verpleegkundige is vaak degene die als eerste aan het bed de vitaal bedreigde patiënt identificeert op basis van de EWS score kaart. Hij/zij is dan ook degene die de oproepprocedure start. Je leert wanneer, wie en hoe je gaat alarmeren. Binnen 30 minuten moet een behandelplan opgesteld worden door de (hoofd)behandelaar.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)
Simulatie (interactief toetsen) (Optioneel)

Cursustijd

Studieduur: 4 uur

Praktische info

Beschikbare richtlijnen:
– VMS

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep:
– Verpleegkundige niveau 4 & 5
– Arts (Assistent)

Niveau:
– MBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 4
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0