Newborn Life Support Ziekenhuis

  • Home
  • /
  • Newborn Life Support Ziekenhuis

De aanpak van een reanimatie bij een pasgeborene is essentieel anders dan bij een gecollabeerde volwassene. De anatomie van een pasgeborene is anders waardoor je ze niet zomaar als een “kleine volwassene” mag beschouwen en bij de geboorte spelen zich unieke fysiologische processen af. De zorgprofessional leert in deze cursus de onderliggende (patho)fysiologische processen bij een pasgeborene, het NLS algoritme met welke stappen je in welke volgorde neemt en waarom. Daarnaast komen indicaties en uitvoering van vaardigheden aan bod. Er wordt aandacht besteed aan indicaties en dosering van relevante medicatie en kennis van enkele uitzonderlijke situaties.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof) 

Cursustijd

Studieduur: 3 uur

Praktische info

Beschikbare richtlijnen:
– Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
– European Resuscitation Council (ERC)

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep:
– (Kinder)verpleegkundige niveau 4 & 5
– (Kinder)arts (Assistent)

Niveau:
– HBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 3
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0