Newborn Life Support Verloskundige

  • Home
  • /
  • Newborn Life Support Verloskundige

De aanpak van een reanimatie bij een pasgeborene is essentieel anders dan bij een gecollabeerde volwassene. De anatomie van een pasgeborene is anders waardoor je ze niet zomaar als een “kleine volwassene” mag beschouwen en bij de geboorte spelen zich unieke fysiologische processen af. De zorgprofessional leert in deze cursus de onderliggende (patho)fysiologische processen bij een pasgeborene, het algoritme met welke stappen je in welke volgorde neemt en waarom. Daarnaast komen indicaties en uitvoering van vaardigheden aan bod. Deze cursus is gemaakt voor de verloskundige die thuis geconfronteerd wordt met een slechte start van een pasgeborene. Dat is de reden dat we met name kijken naar de mogelijkheden in de thuissituatie en hulp van ketenpartners. In een facultatief hoofdstuk wordt aandacht besteedt aan de situatie in de kliniek.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof) 

Cursustijd

Studieduur: 2 uur

Praktische info

Beschikbare richtlijnen:
– Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep:
– Verloskundige
– Verpleegkundige niveau 4 & 5

Niveau:
– HBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 3
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0