Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied

  • Home
  • /
  • Methodiek tactische hulpverlening incidentgebied

Deze cursus behandelt de tactische hulpverlening in het incidentgebied naar aanleiding van een terroristische aanslag. Je leert hoe het incidentgebied wordt ingedeeld in zones voor veilige evacuatie en behandeling van aanwezige slachtoffers. Per zone wordt het veiligheidsniveau beschreven, wie er toegang heeft en wat de taken zijn in de zone. Je leert wat tactische hulpverlening is en welke (tactische) handelingen je verricht.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof) 

Cursustijd

Studieduur: 1 uur

Praktische info

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep:
– Ambulancezorg
– Politie
– Brandweer
– Defensie

Niveau:
– MBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0