Coniotomie

Coniotomie is een noodprocedure om de luchtweg vrij te maken en te houden. Met deze tijdelijke omleiding kan de patiënt beademd worden totdat de luchtwegobstructie is verholpen. Je leest onder welke omstandigheden Coniotomie toegepast wordt en welke complicaties hierbij kunnen optreden. De e-learning coniotomie behandelt ‘Coniotomie met de QuickTrach’ en ‘Coniotomie met een naald’. Aansluitend wordt een korte introductie gegeven hoe je de beademing aansluit en toepast zodra Coniotomie is toegepast.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof) 

Cursustijd

Studieduur: 1 uur

Praktische info

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep: 
– Verpleegkundige niveau 4 & 5
– Arts (Assistent)
– Ambulanceverpleegkundige
– Ambulancechauffeur

Niveau: 
– HBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 1
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0