Communicatie bij de vitaal bedreigde patiënt

  • Home
  • /
  • Communicatie bij de vitaal bedreigde patiënt

Deze cursus heeft als doel om kennis en vaardigheden van medewerkers in de zorg met betrekking tot de communicatie over een vitaal bedreigde patiënt te optimaliseren. Om risico’s te reduceren is een gestructureerde communicatiemethodiek van groot belang. De methodiek is toepasbaar in alle zorgsettings en voor alle hulpverleners die in de zorg werkzaam zijn. Deze cursus behandelt de SBAR en RSVP methodiek.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof)
Simulatie (interactief toetsen) (Optioneel)

Cursustijd

Studieduur: 2 uur

Praktische info

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep:
– Verpleegkundige niveau 3, 4 & 5

Niveau:
– MBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 2
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0