Beademing met ballon na intubatie en met larynxmasker

  • Home
  • /
  • Beademing met ballon na intubatie en met larynxmasker

Deze cursus behandelt de vaardigheid ‘Beademen met ballon na intubatie en met larynxmasker’. Je leert welke vormen kunstmatige beademing er zijn, indicatiestelling en het voorbereiden van de benodigde materialen en je patiënt. Aansluitend wordt de techniek besproken hoe je beademt. Daarnaast zijn er richtlijnen waarmee je rekening houdt als je beademt bij een reanimatie. De cursus sluit af met mogelijke complicaties bij het toepassen van ballonbeademing.

Inhoud

Theorie (lesstof)
Kennistoets (vragen over de lesstof) 

Cursustijd

Studieduur: 1 uur

Praktische info

Beschikbare talen:
– Nederlands

Doelgroep: 
– Verpleegkundige niveau 4 & 5
– Arts (Assistent)
– Ambulanceverpleegkundige
– Ambulancechauffeur

Niveau: 
– HBO

Accreditatiepunten V&VN Kwaliteitsregister: 1
Accreditatiepunten NVBMH Kwaliteitsregister

0